ምናልባት ኣብ ግዜ ህጹጽ  ኣገልግሎት

ኣብ እዋን ህጹጽ እዋን ናብ 112 ብምድዋል ሓገዝ ክትረክቡ ትክእሉ ኢኩም:: እዚ ቁጽሪ እዚ ብነጻ ኣብ ምላእ ኤውሮፓ እዩ ዝሰርሕ:ከምኡ'ውን ተሌፎንኩም መስመር ኣብ ዝይብሉ ክሰርሕ ይክእል:: 

እቲ ዝርርብ መብዛሕቲኡ ግዜ ብእንግሊሽ እዩ; ሳሕቲ እዋን ግን ብ ፍራንስ ን ብጀርመን(ዶች)ን ክትጥቀሙ ትክእሉ ኢኩም:: 

ኣብ እዋን ህጹጽ ኩነታት ኣንብላኒስ, ናይ ገምገም ባሕሪ ሓለውቲ, መጥፋእቲ ሓዊ ውይ'ድማ ፖሊስ , ኣብ ኩነታትኩም ተመርኪስኩም ክትሓቱ ትክእሉ 

ኣብዚ ሃገር ሕጋዊ ወረቅት ይሃልኩም ኣይሃልኩም ክሕግዙኩም እዮም::

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram