امن نگهداشتن

در حالی که ما می دانیم شما در سخت ترین روزها قرار دارید و به غذای کافی ، پوشاک و سرپناه دسترسی ندارید ، می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تیم ما با روشی اخلاقی و عادلانه ، خواه حضوری باشد ، یا با آنلاین با شما کار می کند. ما تحت هیچ شرایطی هیچگونه سوء استفاده جسمی ، جنسی یا کلامی را تحمل نمی کنیم.
اگر شما میخواهید هر گونه اطلاعی درمورد تیم ما یه هر چیز دیگری بدهید میتوانید به ما پیام بدهید یا به شماره واتساپ پیام بدهید شما میتوانید به زبان مادری خودتان پیام بدهید

 

+44 7307 476811


گزارش شما مستقیماً به معتمد ما در انگلیس ارسال می شود و جزئیات تماس شما یا ماهیت شکایت شما به طور مستقیم با کسی در شمال فرانسه به اشتراک گذاشته نمی شود.
همه ما باید مراقب باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که حتی در شرایط دشوار ، حتی اگر ما همیشه نتوانیم چادر یا باتری مورد نیاز شما را برایتان فراهم کنیم
با شما با احترام رفتار می شود و تیم ما از نظر عاطفی و جسمی به شما آسیب نمی رسانند

This page is run by the UK registered charity, Refugee Info Bus - for more info on our work, check out our website. 

PO BOX:  Po Box 28652, Edinburgh, EH4 9EX

Registered UK Charity Number: 1168538

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram